หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ อบต.ท่าหลวง ลพบุรี
   
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าหลวง ได้เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึง อายุ 3 ปี 11 เดือน นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2560 (เด็กเกิดเดือน มิ.ย. 2558 – 16 พ.ค. 2560) เริ่มการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-29 มี.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. หากผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะนำบุตร-หลาน ของท่านมาสมัครเรียนให้นำหลักฐานและเอกสารดังนี้ มาในวันเวลาที่กำหนด
1. สูติบัตรเด็ก (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
5. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
         หมายเหตุ : หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-776613

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.59 น. โดย คุณ กันพงศ์ ปานมาก

ผู้เข้าชม 113 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player